Ledelsesprogram

Om NOR-Konsulentens ledelsesprogram:


Etter mange år som leder, både i store selskaper og for egen bedrift, har jeg god kjennskap til hvilke utfordringer en leder møter på i hverdagen. En del utfordringer er eksterne, men en del ligger også hos en selv. Den største utfordringen er likevel ofte at 80% av tiden til en leder går med til «brannslukking».

Gjennom sertifiseringene Lean, DISC-analyser, Train the Trainer, Inspirerende Coach™, Fremtidens ledere - i dag ™ og Mental Trener har jeg relevant kompetanse for å hjelpe ledere på ulike nivå i både små og store bedrifter. NOR-Konsulentens ledelsesprogram skal bidra til å skape de beste lederne.


NOR-Konsulentens ledelsesprogram skal hjelpe deg som leder til å:

    • Bli mer effektiv
    • Forbedre resultatet med samme antall mennesker
    • Skape engasjerte og dedikerte team
    • Utvikle en kultur for økt ansvar, eierskap og forfremmelseLedelsesprogrammet er basert på tre steg:

 

1. Den enkelte leder - Kjenn deg selv og ditt potensial
Ledelsesprogrammet skal bidra til at du blir bedre kjent med dine positive og negative sider. Jeg benytter min kompetanse som mental trener til å avdekke energitappende negative tanker som kan hindre deg i å bli den beste lederversjonen av deg selv.


2. Team-utvikling - Samhandling og synergier

Et engasjert og dedikert team er viktig for å skape de beste resultatene. Ledelsesprogrammet setter fokus på nødvendige lederegenskaper for å lede, inspirere og håndtere konfliktsituasjoner.


3. System, prosesser og organisering

Det er viktig at du som leder sørger for at gode systemer og prosesser er på plass. Derfor er dette også et eget steg i NOR-Konsulentens ledelsesprogram. I tillegg til å sette fokus på gode systemer og prosesser går jeg inn på viktigheten av å organisere team riktig.