Foredrag

Jeg holder ulike foredrag med fokus på lederutvikling og personlig utvikling. Tilbakemelding fra tidligere deltakere er at foredragene både er inspirerende, lærerike og engasjerende.


Ta gjerne kontakt med meg på telefon 977 17 310, eller mail: skipperud@norkonsulenten.no, om du ønsker mer informasjon.

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere har først og fremst fokus på, og bruker mesteparten av sin tid til, å lede. Deres ansvar skal være å inspirere, utvikle og å følge opp medarbeidere på veien til å oppnå bedriftens mål. 

Lederen skal bygge kreative samhandlingsteam, skape et trygt arbeidsmiljø og utvikle individets sosiale ferdigheter. Fremtidens ledere vil være mye mer bevisst på å bruke bedriftens misjon, visjon og etikk som en viktig del av sitt lederskap til å forme den faglige og sosiale kompetansen bedriften trenger. 

Les mer

"Forandring starter der komfortsonen slutter"

Inspirerende Coaching er etter vår mening den metoden som gir hurtigst resultater for personlig utviking og til å stimulere mennesker til høyere bevissthet om seg selv og om egne muligheter. Inspirerende Coaching™ er en en-til-en samtale mellom en coach og en coachee (den som blir coachet).

Coachens oppgave er å stille åpne spørsmål til coachee for at coachee skal finne løsninger på et problem eller en mulighet. Coach skal følge opp coachee på en inspirerende måte inntil coachee har nådd ønskede resultater. Metoden kan med hell også anvendes på å sortere tanker. Coaching er interessant, inspirerende og effektivt.

Les mer

Kommunikasjon og mental trening for salgspersonell

Foredraget tar for seg en rekke viktige tema knyttet til prestasjonsforbedring i salgsituasjonen.

God og ærlig kommunikasjon med kjøperen er viktig. Med denne kommunikasjonsmodellen, basert på følelser og holdninger, får deltagerne er salgsverktøy som er unikt.

Les mer

 

Mental Trening og PMV™

Mental trening er i skuddet som aldri før. De som jobber med prestasjonsutvikling og prestasjonsutøvere er klar over at mental trening absolutt er en nødvendighet. Det handler om å få frem det beste i seg selv, og i andre.

Les mer 

TENK POSITIVT - oppnå mer selvtillit

Det er viktig med positive innspill både for ledere og medarbeidere. Vi trenger alle å bli inspirert! Spesielt gjelder dette mennesker som arbeider mye eller har en ensformig jobb og høyt arbeidspress.

Variasjoner og forandringer er viktig for oss alle. Men, de må være positive og nyttige, slik at de gir mulighet for restitusjon og skaper nye kreative ideer.

Les mer