Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtalen er en av årets viktigste samtaler mellom leder og medarbeider. Hvordan forbereder vi oss til samtalen, hvordan går samtalen og hvordan fungerer oppfølgingen? Hva gjør det med en medarbeider når en leder i liten grad evner å følge opp og utnytte potensialet i viktige samtaler, som for eksempel medarbeidersamtalen?

Medarbeidersamtalen er, etter manges mening, en gave til leder og en gave til medarbeider. Dessverre blir denne samtalen ofte oppfattet mer som et pliktløp enn en enestående mulighet til å utvikle nære og gjensidig tillitsbyggende relasjoner, og den følges sjelden eller i liten grad opp.


Gjennom enkle, nyttige metoder og bestepraksis ønsker jeg å bidra til at både leder og medarbeider får mest mulig ut av samtalen.

Ta gjerne kontakt, så gir jeg deg et uforpliktende løsningsforslag til gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen: skipperud@nor-konsulenten.no