"Forandring starter der komfortsonen slutter"

"Forandring starter der komfortsonen slutter"

Inspirerende Coaching er etter vår mening den metoden som gir hurtigst resultater for personlig utviking og til å stimulere mennesker til høyere bevissthet om seg selv og om egne muligheter. Inspirerende Coaching™ er en en-til-en samtale mellom en coach og en coachee (den som blir coachet). Coachens oppgave er å stille åpne spørsmål til coachee for at coachee skal finne løsninger på et problem eller en mulighet. Coach skal følge opp coachee på en inspirerende måte inntil coachee har nådd ønskede resultater. Metoden kan med hell også anvendes på å sortere tanker. Coaching er interessant, inspirerende og effektivt.

Inspirerende Coaching™ er utviklet hos oss på bakgrunn av mer enn 30 års erfaring i personlig utvikling med fokus på selvtillit og selvfølelse. Det som skiller vårt konsept fra andre retninger er en kommunikasjonsmodell som vi har utviklet på bakgrunn av følelser (emosjoner). Alt det et menneske sier og gjør ligger det en følelse bak. Denne følelsen kan enten være energigivende eller energitappende. Den energigivende er utgangspunktet for løsninger og muligheter, mens de energitappende skaper problemer og motstand. Med vår metode lærer du å coache og å kommunisere på en slik måte at den som blir coachet alltid er i den engergigivende følelsen når løsninger og valg blir gjort. Dette får den som blir coachet til å føle seg glad og fornøyd etter hver coaching. Vi kaller denne samtalemetoden for emosjonell kommunikasjon.

Inspirerende Coaching™ er en av de mest spennende metoder som har kommet i løpet av de 20 siste årene. Metoden brukes til å utvikle menneskers verdier og holdninger, og til å få utført praktiske arbeidsoppgaver. Inspirerende Coaching™ er løsningsorientert. Derfor fokuserer vi ikke hva som har skjedd tidligere, men arbeider direkte med de løsninger som gir et konstruktivt bidrag til forbedringer.

Metoden er viktig for de som ønsker å bli bedre ledere. Den er et meget godt inspirasjonsverktøy som inkluderer medarbeidere i å finne løsninger, og til å ta beslutninger når det gjelder arbeidsoppgaver. Etter vår mening er metoden den som gir hurtigst resultater i personlig utvikling og stimulerer mennesker til høyere bevissthet om seg selv og egne muligheter.

I utgangspunktet kan den som blir coachet velge alle mulige temaer. Jobb, meningsfull fritid, familie, selvtillit, økonomi, livsglede og livskvalitet er noen eksempler.


Vi tilbyr spesialtilpassede coaching kurs for ledere og andre fra 2 dager og oppover.

Vi tilbyr kurs, coaching, opplæring og utvikling for følgende målgrupper:
◦Bedrifter og offentlige institusjoner
◦Ledere på ulike nivå
◦Organisasjoner
◦Privatpersoner

Vi hjelper deg til å bli en bedre leder, få en bedre bedriftskultur, bedre samhold på arbeidsplassen - få dine ansatte til å like seg og yte bedre.