Kommunikasjon og mental trening for salgspersonellMålgruppe:

Salgspersonell og andre med kundekontakt.

Form:

Forelesninger, gruppearbeid og praktisk trening.Innhold:

Foredraget tar for seg en rekke viktige tema knyttet til prestasjonsforbedring i salgsituasjonen.

God og ærlig kommunikasjon med kjøperen er viktig. Med denne kommunikasjonsmodellen, basert på følelser og holdninger, får deltagerne er salgsverktøy som er unikt.

Det er 5 følelser som er utgangspunktet for enhver kommunikasjon og handling. Deltagerne vil lære hvilken/hvilke følelser som styrer samtalen, og hvordan de, med denne kunnskapen, kan møte kjøperens argumentasjon. Samtalen vil på denne måten bli positiv og omdømmebyggende for selgeren.


Selgerens holdninger (det selgeren egentlig mener) vil svært ofte komme til syne i en samtale, enten over telefonen eller ved et møte. Dette skjer gjennom kroppsspråk, ord og setningsoppbygging, og ved betoning av ord og setninger. Ved å bevisstgjøre selgerens utviklingsmuligheter og å skrive opp dette, etter bestemte retningslinjer, kan man med mental trening utvikle ny positiv atferd som til slutt vil bli en ny positiv holdning.

Tema i foredraget:

 • Tanker og følelser.
 • Følelsesmodellen – naturlige og unaturlige (normale) følelser.
 • Språket vårt kontra bevisstheten og underbevisstheten.
 • Introduksjon til mental trening – slik lages nye hjernemønstre.
 • Hvilke muligheter finnes med mental trening.
 • Positiv Mental Visualisering™ (PMV™ ) – en samtale med underbevisstheten.
 • Forberedelser for PMV™ programmet.
 • Målprogrammet – programmering av ny atferd/væremåte.
 • Oppbygging av et PMV™ program.
 • Når og hvor bør man trene mentalt.
 • Innspilling av et PMV™ program.
 • Praktisk trening – et PMV™ program fra A til Å.
 • Kommunikasjonsmodellen – sier, mener og gjør.
 • Kommunikasjon basert på følelser – muligheter og trusler.
 • Eksempler på gode medmenneskelige verdier.
 • Personlig etikk og verdier.
 • Yrkesetikk – verdier og fokusoppgaver på jobben.
 • Lag dine verdier for livet og jobben.
 • Evaluering av egne verdier og yrkesverdier.
 • En innføring i coachende samtaleteknikk (om å gi kunden eierskap til ”ordren”).
 • Trusler i salgsprosessen – pågåenhet, informasjon, veiledning og rådgivning.
 • Veien videre.
 • Ved interne kurs kan kurset skreddersys direkte til målgruppens behov.


Mental trening med PMV™ -metoden (Positiv Mental Visualisering™ ) er en av de enkleste og kraftigste metodene for å øke prestasjoner. PMV™ er, enkelt fortalt: ”du blir det du tenker og visualiserer”. Selgerens utviklingsmuligheter skrives ut i en tekst som bearbeides mentalt i underbevisstheten i tanker og bilder (visualisering). Etter hvert blir dette omgjort til praktiske handlinger, som igjen gir økte prestasjoner. Over tid blir dette til nye positive holdninger som automatisk utføres i enhver salgssituasjon.

PMV™ kan benyttes på alle former for prestasjonsøking.

Foredraget er meget praktisk, og når foredraget er ferdig vil deltagerne kunne:

 • Skrive PMV™ -programmer og beskrive sitt utviklingspotensial.
 • Lære å spille inn programmene på PC/mp3.
 • Vite når og hvordan PMV™ skal trenes.
 • Identifisere hvilken følelse(r) som styrer en samtale og hvordan dette kan brukes positivt.
 • Vite hvordan de til enhver tid kan holde igang en samtale som er energigivende for alle som er involvert.
 • Forebygge og løse eventuelle konflikter i samtalen/kommunikasjonen.
 • Identifisere og beskrive sitt utviklingspotensial på atferds/væremåte og holdningsplan.
 • Effekten av dette foredraget bør kunne måles innen 3 måneder etter foredragets slutt.