TENK POSITIVT - oppnå mer selvtillit

Publisert påDet er viktig med positive innspill både for ledere og medarbeidere. Vi trenger alle å bli inspirert! Spesielt gjelder dette mennesker som arbeider mye eller har en ensformig jobb og høyt arbeidspress.


Variasjoner og forandringer er viktig for oss alle. Men, de må være positive og nyttige, slik at de gir mulighet for restitusjon og skaper nye kreative ideer.

Hvis de i tillegg åpner latterdøra eller har et interessant budskap som kan brukes på jobben, da er det perfekt! Helst bør innspillene være av en slik kvalitet at virkningen blir varig. En god arbeidsplass, et godt liv, må skapes - og det er kun du som kan skape det for deg. Ethvert menneske bør ta ansvar for livet sitt. Dette er et viktig utgangspunkt.

Vi holder korte- og lengre motivasjonsprogrammer for det offentlige og næringslivet. 
Det som kjennetegner våre motivasjonsforedrag og kurs, er bruk av praktiske eksempler. Disse er ofte vist gjennom humoristiske innspill, som enhver medarbeider kan nyttiggjøre seg. Vi legger stor vekt på å vise hvordan positive holdninger etableres, slik at det blir en sammenheng mellom hva som blir sagt, ment og gjort. Vi snakker om hvordan vi skaper troverdighet, en holdning som ethvert menneske bør ha. Bevissthet om tanker og følelser er viktige tema, siden disse styrer livet vårt på godt og vondt.


Det er også viktig å fokusere på arbeids- og livsglede, og på hva enhver leder og medarbeider kan gjøre for å skape endringer i positiv retning.
Motivasjonsprogrammene er lette, interessante, morsomme og engasjerende.
Vi kan tilpasse programmene etter kundens ønsker og behov, enten det skal være en ”kick off” på 2 timer, eller et kurs over flere dager.